Skip to Content

Kullanım Koşulları

Giriş

Bu web sitesi size Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Almanya tarafından sunulmaktadır. Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler Henkel AG & Co. KGaA (bundan böyle Henkel olarak anılacaktır), Henkelin yan kuruluşları ve üçüncü kişilerle ilgili dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu web sitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Henkel yükümlülük üstlenmemektedir. Bu web sitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Henkel tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Henkelin kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Henkelin işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

Bu web sitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya pdf dosyası olarak baskı alabileceğiniz bu web sitesinin Kullanımına Ait Genel Koşulları hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

İŞBU WEB SİTESİ VE İÇERDİĞİ BİLGİLERİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VEYA AMERİKAN VATANDAŞLARINCA VEYA AMERİKADA İKAMET EDENLER TARAFINDAN KULLANIMI AMAÇLANMAMAKTA VE ONAYLANMAMAKTADIR. MEVZU BAHİS ŞAHISLARIN KENDİ YEREL HENKEL WEB SİTELERİNE VEYA HENKELİN AMERİKAN KURULUŞLARINA AİT WEB SİTELERİNE MÜRACAAT ETMELERİ RİCA OLUNUR.

Web Sitesinin Kullanımına Ait Genel Koşullar

1. Telif Hakkı Kanunu
Sitemizin sayfaları telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Henkel AG & Co. KGaA, (bundan böyle “Henkel” olarak anılacaktır), nin öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. web sitesinin gerek içeriği gereksi yapısıda telif hakları ile korunmaktadır. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya tasarım ve dizayn materyallerinin (Henkelin basın fotoğrafları hariç) kullanımı öncelikle Henkelin yazılı rızasının alınmasını gerektirir. İlüstrasyonlar Almanya Telif Hakları Anlaşması (UrhG) nin §72 maddesi ile korunmaktadır. Neşriyat ve kopyalama hakları Henkel’e aittir. tasarım ve dizayn materyallerinin otomatik veya manuel olarak bir arşive eklendiğinde haklar bütünlüğü çerçevesinde yürürlüğe girer.

Henkel’in basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Henkelin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır "© [Yıl] Henkel AG & Co. KGaA. Tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.

© 2024 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Tüm hakları saklıdır.   

2. Markalar
Bu sayfalarda bulacağınız Henkel’in Oval logosu, "Arkadaş gibi Marka - A Brand like a Friend" şeklindeki Henkel’in Oval logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları Henkel KGaA, yan kuruluşları, bağlı ortakları, lisansör veya ortaklarının markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir.

3. Üçüncü Taraflara ait web siteleri hakkında sorumluluk almama
a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Henkel tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Henkel yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.   

b. Henkelin web sitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

c. Henkel web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklerasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili web sitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Henkel ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan web sitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.

4. Yasal Uyarı
Bu web sitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili Henkelin sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşmeye ile belirli esaslıgörevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Henkelin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu Henkel’in uygulanabilir Ürün Sorumluluğu kanunu veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.

Henkel kendi web sitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle doküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz(örn. Virüs tarayıcılar kullanarak).

Henkel Henkel’in web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

Sizlere ilginizi çekebilecek reklamları gösterebilmek amacıyla 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 adresindeki Google şirketi tarafından sağlanan DoubleClick servisini kullanıyoruz. Bu doğrultuda, tanımlama bilgileri (çerezler) hiçbir şekilde kişisel bilgilerinizi içermemektedir. IP adresiniz bu tanımlama bilgilerinin oluşturulmasında kullanılacaktır.  DoubleClick tanımlama bilgileri tarayacınızda karşısınıza çıkan reklamların sizinle alakadar olduğunu kontrol etmek için takma bir tanılama numarasını kullanacaktır. Bu, Google’a ve partner şirketlerine, önceden ziyaret ettiğiniz Henkel web sayfalarına ya da veya diğer sayfalara göre reklam gösterme yönünde imkan sağlayacaktır. Google, DoubleClick tanımlama bilgileri tarafından toplanan bilgileri bir sunucuya transfer ve kayıt edebilir.

Veriler sadece yasa hükmü veya kontratlı veri işleme çerçevesinde üçüncü kişilere transfer edilebilir. Henkel web sayfasına giriş yaparak Google’ın veri işlemesine ve yukarıda bahsedilen verilerin kullanımına izin vermiş oluyorsunuz. Dilerseniz çerezlerin depolanmasını tarayacı ayarlarınızdan engelleyebilirsiniz. Genel olarak çerezlerin kullanımını onaylıyorsanız ancak DoubleClick çerezlerinin kullanımından hoşnut değilseniz, link ile indirip yükleyebileceğiniz tarayıcı eklentisi ile www.google.com/settings/ads/onweb Google tarafından sağlanan DoubleClick servisini devre dışı bırakabilirsiniz. 

 

5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri
Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Henkel tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Henkel’in kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Henkel’in işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

6. Henkel Ürünleri
Bu internet web sitesinde Henkel’in dünya çapındaki kuruluşlarında bulunan ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Henkel bu sitede sunulan ürünlerin sizin ülkenizde bulunacağı garantisini verememektedir. Ülkenizde bulunan tüm Henkel ürünlerinin listesini görebilmek için ülkenizdeki Henkel ana sayfasına girmenizi rica ederiz. Bu sayfaya girebilmeniz için “Global Henkel Web Sitesi” sayfası altında direkt ulaşım imkanı mevcuttur.

Çeşitli
İşbu Genel Kullanım Koşulları bu genel kullanım koşullarına Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına, Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç uygun olarak yapılandırılmıştır ve bu kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Almanya, Düsseldorf mahkemeleri yetkilidir. İşbu Genel Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.